FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थलगत सर्जमिन मुचुल्काको ढाँचा ८०/८१ 08/07/2023 - 14:15 PDF icon नागरिकता, विवाह, जन्म दर्ता, विपद सर्जमिन मुचुल्का.pdf
घटना दर्ता सम्बन्धी जनकारी ८०/८१ 08/07/2023 - 14:14 PDF icon घटना दर्ता सम्बन्धी. फाईल.pdf
मिति २०७९ बैशाख १ गते देखी २०७९ चैत्र मसान्त सम्मको यस लिखु तामाकोशी गाउँपालिका अन्तर्गत भएका व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण । ७९-८० 05/23/2023 - 15:06
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक, संस्थागत र प्राविधिक विद्यालयहरु सबै) ७९-८० 04/06/2023 - 14:03
व्यत्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धमा । (श्री वडा कार्यालयहरु सबै) ७९-८० 04/06/2023 - 13:59
व्यत्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!! ७९-८० 04/06/2023 - 13:55
व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी ७५/७६ 07/28/2018 - 21:08 PDF icon जन्म दर्ता फारम.pdf, PDF icon मृत्यु दर्ता फारम.pdf, PDF icon बसाईसराई दर्ता फारम.pdf, PDF icon विवाह दर्ता फारम.pdf, PDF icon सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम.pdf