ग्यालरी

मिति: 07/16/2018 - 15:15
, , , , , , , , , , , ,
मिति: 07/16/2018 - 14:59
, , ,
मिति: 07/16/2018 - 14:56
, , , , , , , ,

संक्षिप्त परिचय

लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाको नाम लिखु गाउँपालिका रहेको थियो र नाम जुधेको र फरक नाम रान्खे भनी   मिति २०७४/०३/३० को गाउँसभा बैठकले लिखु तामाकोशी नामकरण गर्ने र केन्द्र बिजुलीकोट बाट धोबी बजार सर्ने निर्णय गरियो र हाल धोवी बजारमा यस गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको छ l  दोस्रो गाउँसभा मिति २०७५/०२/०९ गते बसेको थियो भने तेस्रो गाउँ सभा मिति २०७५/०३/०९ गते सम्पन्न भएको छ l             

यस गाउँपालिकामा  जम्मा वडा संख्या ७

जम्मा जनसंख्या: २३१०९

समावेश गाविस :दुरागाँउ, सैपु, बिजुलिकोट, नागदह, खिम्ती र तिल्पुङ गा.वि.स.

मिति: 03/24/2018 - 21:58