FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थायी सेवा का.स.मू. फारम ८०/८१ 07/21/2024 - 12:31 PDF icon का.स.मू. फारम (स्थायी सेवा).pdf
करार सेवा कासमु फारम ८०/८१ 07/21/2024 - 12:29 PDF icon करार सेवा कासमु फारम.pdf
सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको फारामको ढाँचा ८०/८१ 07/21/2024 - 12:22 PDF icon सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको फारामको ढाँचा सम्बन्धमा नेपाल राजपत्र.pdf
सर्जमिन मुचुल्का (भुकम्पवाला) ८०/८१ 08/07/2023 - 14:18 PDF icon सर्जिमिन-मुचुल्का भुकम्पवाला.pdf
वडा ‍कार्यालयबाट हुने सेवाहरुको निवेदन तथा मुचुल्काहरुको ढाँचा ८०/८१ 08/07/2023 - 14:16 PDF icon वडा कार्यालयबाट हुने सेवाहरुको निवेदन तथा मुचुल्काहरुको ढाँचा.pdf
निवेदनका ढाँचाहरु ८०/८१ 08/07/2023 - 14:16 PDF icon निवेदनका ढाँचाहरुpdf.pdf
टोल विकास संस्था, समितिको विधान नमुना ८०/८१ 08/07/2023 - 14:07 PDF icon टोल विकास संस्था, समितिको विधान नमुना.pdf
अपाङ्गता सहायक समाग्री आवेदन फाराम ८०/८१ 08/07/2023 - 14:02 PDF icon अपाङ्गता सहायक सामग्री आवेदन फारम.pdf
सम्पत्ति विवरण फाराम ८०/८१ 08/07/2023 - 13:57 PDF icon सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको फारामको ढाँचा.pdf
दरवन्दी सहित तह कायम आवेदन फारम ८०/८१ 08/07/2023 - 13:57 PDF icon दरवन्दी मिलान आवेदन फारम(अन्य सेवा).pdf

Pages