तपाईलाई गाउ पालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
7% (3 votes)
राम्रो
5% (2 votes)
सूघार गर्नु पर्ने
88% (36 votes)
Total votes: 41