तपाईलाई गाउ पालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
5% (2 votes)
राम्रो
5% (2 votes)
सूघार गर्नु पर्ने
89% (34 votes)
Total votes: 38