तपाईलाई गाउ पालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
4% (1 vote)
राम्रो
4% (1 vote)
सूघार गर्नु पर्ने
92% (22 votes)
Total votes: 24