तपाईलाई गाउ पालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
6% (2 votes)
राम्रो
3% (1 vote)
सूघार गर्नु पर्ने
91% (31 votes)
Total votes: 34