तपाईलाई गाउ पालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
16% (25 votes)
राम्रो
6% (9 votes)
सूघार गर्नु पर्ने
78% (121 votes)
Total votes: 155