गाउँपालिका गतिविधि 

तपाईलाई गाउ पालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
7% (4 votes)
राम्रो
7% (4 votes)
सूघार गर्नु पर्ने
86% (49 votes)
Total votes: 57