कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री धनेन्द्र भुजेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत likhutamakoshi@gmail.com
श्री जीवन अधिकारी इन्जिनियर adhikarijevan31@gmail.com ९८४६२६७३२७
श्री सन्देश घिमिरे लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा sandeshghimire681@gmail.com
निरुशा तामाङ निरुशा तामाङ सूचना प्रदायक ९८४४२८०३७८
सन्तोष जि.सी. खरिदार प्रशासन शाखा (वडा नं.१ र २ को सचिव) gcsantosh306@gmail.com ९८४४९०९४९४
शोभा सुबेदी कम्प्युटर अपरेटर सूचना तथा प्रविधि शाखा ९८४३६९७०९६
उमेश गुरुङ प्रशासन, सहायक पाचाैं प्रशासन शाखा