FAQs Complain Problems

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

श्री सबै कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु,
लिखु तामाकोशी गा.पा, रामेछाप ।

आर्थिक वर्ष: